Dù tròn lệch tâm kiểu nghiêng

Bảng màu dù quân thành

Danh mục: Từ khóa: ,