Hoạt động từ năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty CP Essna luôn trăn trở làm thế nào để mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, cho các khách hàng đã luôn tín nhiệm Công ty. Năm 2016, Dù che nắng – Mái che Quân Thành được hình thành. Chúng tôi cung cấp giải pháp che nắng, che mưa cho các cơ sở kinh doanh, cơ quan, nhà riêng, các khu vực công cộng.

Mặt tiền công ty Dù Quân Thành

Những sản phẩm mang thương hiệu Quân Thành được sử dụng rộng rãi ở nhiều tỉnh thành, bảo vệ sức khỏe con người trước ảnh hưởng của thời tiết và đóng góp vào sự thành công chung cho các hoạt động của khách hàng.

Trong suốt quá trình hoạt động, Dù che nắng, Mái che Quân Thành luôn nâng cấp cơ sở vật chất, cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.

Sự yêu quý của khách hàng là động lực để tập thể cán bộ nhân viên Dù che, Mái che Quân Thành phấn đấu vượt qua những giai đoạn khó khăn của thị trường, của tình hình kinh tế xã hội nói chung để tiếp tục đồng hành mang lại những giá trị cho cộng đồng.