Dù tròn lệch tâm kiểm nghiêng

Bảng màu dù quân thành

Danh mục: Từ khóa: ,